Kosmosofie, een open deur naar
HET LICHT EN DE WAARHEID, DIE EEUWIG ZIJN.

Een toelichting voor de nieuwe tijd op de weg naar eeuwig en stil begrip.

Kosmosofie bestaat al ontelbare jaren. 

Zolang als er bewustzijn was, was er ook ruimte voor onbegrensde wijsheid.  Dat wijsheid samen kan gaan met liefde en liefde samen kan gaan met wijsheid, schijnt voor menig mens op zijn pad niet meteen helder te zijn. Veel mensen kunnen en willen nog niet vanuit liefde in combinatie met wijsheid leven. 


 Eeuwig begrip is menig mens vreemd. 

Gelukkig zijn er al vele mensen, die wel iets zien in de combinatie van liefde met wijsheid. Deze mensen staan niet afwijzend ten aanzien van Goddelijk begrip, dat bij nadere beschouwing menselijk begrip ruimschoots transcendeert. 

In de afgelopen eeuwen zijn er altijd wijze mensen geweest, die of tot zwijgzaam begrip kwamen of uit de wereld geholpen werden, door mensen die niets konden met hun visie. 


 Schijnbaar verandert er weinig. 

De meeste mensen begrijpen niet dat er weerstand in de menselijke psyche heerst ten aanzien van pure wijsheid, omdat pure wijsheid voor hen te helder is. De uitspraak Het is hoe het is, valt bij weinig mensen in goede aarde. 


 Toch is het hoe het is. 

Veel mensen geloven niet in dat het is hoe het is, maar in hoe zij geloven of menen dat het moet zijn. Wetenschappers kunnen niet geloven dat het is hoe het is, zolang dat hen persoonlijk niet bewezen is. Religieuze mensen geloven in bij voorbeeld de tien geboden, zonder te zien dat deze aangepast zijn aan het tijdelijk bewust zijn van een groep, niet al te geciviliseerde mensen, op hun historische tocht door de woestijn. 

Vanuit puur begrip bezien, kijkt men met tijdloos begrip en ziet men dat al dat persoonlijk denken, geloven en menen niet anders dan tijdelijk kan zijn. 


 Als mensen een vrije wil hebben, wat is dan Gods wil? 

Gods wil laat vrije willen zijn, ook al kunnen deze vrije willen niet vlot vredevol zijn. De vrije wil schept veel ruimte voor meningsverschillen en strijd. Meningsverschillen en strijd schijnen binnen het menselijk ras niet te voorkomen te zijn, maar zijn vanuit puur begrip bezien slechts tijdelijke uitwassen van de psyche met zijn vrije wil. 


 Wat wil KOSMOSOFIE bewerkstelligen in de huidige maatschappij? 

Ach, enkel meer begrip dan gewoon platvloers begrip, waarin elk aards ego zijn gelijk wil hebben. Kosmosofie wenst mensen, die daar klaar voor zijn, te wijzen op zeer hoogstaande visies, die menig mens nog vreemd zijn. 


 Kosmosofie wenst menselijke visies te verhelderen. 

Mensen mogen namelijk best verhelderen. De menselijke psyche mag zodanig verhelderen, dat een mens gaat inzien dat strakke meningen of geloofsovertuigingen, hoe strak ze ook zijn, geen eeuwigheidswaarde hebben. Een mens mag zo helder worden, dat hij begrijpt dat menig mens niet voor hogere zienswijzen klaar is en dat elk mens toch op weg is naar puur mededogen en puur begrip. 


 Menig mens wil daar nog niet van weten. 

Men wil oude visies niet kwijt. Men wil zijn nationalisme en persoonlijke visie op goed en fout niet kwijt. Men wil zijn land verdedigen of zelfs uitbreiden. Men wil rijk en gelukkig zijn en in wellness leven. 


 Dat alles mag men willen, maar is dit het doel van het leven? 

Het ware doel van het innerlijk en bewust leven, vindt de mens niet in zijn uiterlijke belangen. Wie echt wijs wil zijn, zal de stem van zijn hart serieus behoren te nemen in plaats van de stem van de uiterlijke wereld. De uiterlijke wereld is geconditioneerd en zit vast in oude gewoontepatronen. 


 Men gelooft in de kracht van het ego. 

Men gelooft niet in de kracht van liefdewijsheid, die in de loop der evolutie in elk mens tot bloei komt. Zolang men meer in zijn psyche gelooft dan in puur begrip, de taal van het hart, zal een mens weerstand hebben ten aanzien van wijze mensen en Goddelijk begrip. 


 Er zullen, zo bezien, altijd oorlogen zijn. 

Mensen capituleren niet vlot voor Goddelijk begrip. Mensen hanteren altijd maar weer goede redenen voor het uiten van hun onvrede en sympathiseren vaak met duivelse krachten, die bij nadere beschouwing vaak zeer menselijk zijn. 


 Mensen willen geld en macht. 

Mensen kunnen oorlogen heilig of gewenst verklaren. Dat is normaal, maar niet enkel goed en normaal. Soms dalen mensen echt af tot in een zeer laag niveau, om zo te kunnen doen wat zeker niet hoogstaand is. Men hanteert daar schijnbaar goede redenen voor. Wat is goed? 


 Kosmosofie wil de schijn doorzichtig maken. 

Denken in goed en slecht is veel mensen eigen. Wie de mensen begrijpt, begrijpt dat veel mensen verre van engelachtig zijn. Kosmosofie wil mensen, die eraan toe zijn om licht en begripsvol te willen zijn, leiden tot hoogstaandere visies dan egocentrische visie. 

Om kort te zijn, Kosmosofie wil mensen in verbinding brengen met het puur begrip van hemelse wezens. Deze wezens bestaan en mag men ware Boeddha’s van gene zijde of engelen noemen. Hoe men ze noemt maakt niet uit, ze bestaan. 


 Dat ze bestaan is niet elk mens duidelijk. 

Menig ego kan niet geloven in een begrip dat hem nog totaal vreemd is. Kosmosofie wenst de mensen de weg te wijzen, die leidt tot het begrijpen van lichtwezens. Kosmosofie wenst meesters, die dat kunnen, in verbinding te brengen met puur begrip. Kosmosofie gaat veel mensen te ver. 

Wie als mens echt wijs wil zijn, kan zich verdiepen in pure wijsheid, 
wie dat niet wil stemt zich af op zijn vrije wil. 

 Dat mag ook, vanuit puur begrip, is men zeer tolerant. 

Mensen mogen oorlogen voeren. Mensen mogen elkaar bestrijden en beconcurreren, zolang ze maar willen. Elk ego heeft op aarde zijn bestaansrecht. Mensen mogen ego zijn. Veel mensen lijden onder dit gegeven. Is al dat lijden altijd maar nodig, of is er een open deur, voor wie dat wil? 


 Echte wijsheid heeft zijn bestaansrecht. 

Kosmosofie opent de deur naar Goddelijk begrip, voor wie dat nu al wil. Wie zich nu al wil verdiepen in echte wijsheid, is bij Kosmosofie aan het goede adres. Er zijn al vele boeken over het onderwerp Kosmosofie geschreven. Men kan zich wenden tot uitgeverij AQUA-LIBRIUM.BE, die zich al jaren voorbereidt op de interesse voor meer begrip, dan enkel aards begrip of men kan de site KOSMOSOFIE.BE/.NL of .COM bezoeken. 


 U zult verrast zijn, om te zien hoeveel wijsheid er schuilgaat achter deze twee schijnbaar oninteressante sites. 

Wie in de schijn wil leven hoeft ze uiteraard niet te bezoeken. Wie de schijn wil leren doorzien, zal ontdekken dat lichtwezens de schijn tijdloos kunnen doorzien en zelf gaan begrijpen wat de schijn doorzien impliceert. 


 Laat u verrassen.