In onze maatschappij, door de lichtwereld het "al" genoemd, is er een wereldwijd spiegelspel gaande tussen mensen van allerlei verschillende niveaus. 

Samengevat zijn deze mensen onderverdeeld in mensen die zich wat menen en mensen die heel veel begrijpen en zich steeds minder tot vrijwel niets menen. Dit alles hoort bij het Goddelijk Plan, want alles en iedereen dient de evolutie. Hoe meer je begrijpt, hoe minder je je iets meent. Een oude ziel heeft een roeping van binnenuit om bewust wijzer te worden dan dat die nu al is. Hij leert om bewust door de versluiering van het ego heen te kijken. En je hoeft niet de hele wereld te veranderen. Jezelf begrijpen en accepteren is voldoende. Zoals o.a. Plato al zei: "Ken u zelve en u kent God, kent u uzelf, dan kent u iedereen". 


De mens is al sinds mensenheugenis bezig te evolueren, door zijn bewustzijn te verruimen. Kosmosofie is bewust leren je bewustzijn te verruimen.  Dit is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld en we zijn daarbij gelukkig in goed gezelschap: Aristoteles, Plato, de Boeddha, Jezus de Christus en Mohammed gingen ons hierin al voor. Zij allen ontwikkelden een enorm mooi hart en werden tevens erg wijs. 

 Een prachtige verbinding van liefde en wijsheid bracht hen tot in een schitterend niveau in meesterschap wat hen ontsloeg uit de incarnatiecyclus. 


Gelukkig zijn al deze oude wijsheden niet verloren gegaan. Diverse geschriften en inzichten zijn bewaard gebleven en telkenmale aangepast aan de tijd.

 

Daarnaast inspireerden wij telkenmale in de laatste 2000 jaar de mens, 

die er klaar voor was, met hogere wijsheden.

 

De begrippen esoterie en spiritualiteit zijn ondertussen tamelijk bekend geworden. Zo bekend dat sommige normale mensen zich al spiritueel noemen zonder de ware betekenis daarvan begrepen te hebben. Het denken vult dan in wat esoterie en spiritualiteit is zonder dit grondig te bestuderen. Deze mensen zijn daarmee veelal egocentrisch naar buiten getreden. Hierdoor hebben de woorden spiritualiteit en esoterie hun intrinsieke waarde verloren. Het gevolg daarvan is dat dit vaak in verband is gebracht met charlatans. 

 

Dit is geen zuivere esotherie, dat mag duidelijk zijn!
Kosmosofie is zuivere esotherie.

Waarom is Kosmosofie (of uzelf spiritueel verder ontwikkelen) belangrijk?
Wat kan ik ermee?


Legenda   pagina terug   pagina verder