Waarom is Kosmosofie (of uzelf spiritueel verder ontwikkelen) belangrijk?
Wat kan ik ermee?


De wijzen uit het verleden zoals Plato, Aristoteles etc. bedoelden met esoterie: dat het erom gaat erachter te komen wie je werkelijk van binnen bent, wat de essentie is van het leven; het ware doel en hoe je dit ware doel bereiken. Wat is nu eigenlijk dè Waarheid? Men is erachter gekomen dat we alles gewoon heel goed "moeten" leren begrijpen en accepteren. Dàt is een mooi streven in de zuivere esoterie. 
Het ont-dekken van wie je zelf bent en hoe andere mensen zijn doen we door onze psyche, ons ego te bestuderen en te begrijpen. Hierdoor ontwikkeld zich een "heilig moeten", zeg maar een innerlijke kracht, wat bepaald dat we egocentrische eigenschappen, die we niet meer nodig hebben, gaan loslaten naarmate we ons ego steeds helderder doorzien. Begrip en Acceptatie is dus de sleutel in de evolutie. Dit is ware esoterie

 

Het laatste oordeel luidt: je kunt het beter wel begrijpen dan niet begrijpen.


Kosmosofie houdt zich bezig met het inzicht ontwikkelen in het zijn van de mens. 

Kosmosofie geeft een heldere visie op alle processen van lichaam, geest en ziel. 

Kosmosofie geeft een visie op het begrip tijd, die alles tijdloos maakt. 

Alle ideeën van wijzen, al uw ideeën, ze zijn geïnspireerd. Om uiteindelijk te begrijpen dat het niet om de ideeën gaat, maar om de de bron van alle inspiratie, zijnde de universele waarheid, de éénheid.


De tijd is nu rijp: Het kaf wordt door middel van het integreren van ware esoterie van het koren gescheiden. Kosmosofie is nu de naam die in de huidige tijd alle visies omvat waarmee de weg naar binnen gaat. 

Mensen leren te verinnerlijken. Door deze verinnerlijking ontstaat er bij de innerlijke meesters een krachtigere verbinding met de lichtwereld waardoor de meester zich makkelijker door ons-zijn laat inspireren voordat hij iets uitspreekt. 


De bewuste mens meent zich steeds minder en heeft steeds minder vooroordelen.


Deze inspiratie maakt, dat de meester steeds bewuster meester in wording is.  

Hij weet dat hij continue in ontwikkeling is. Hij meent zich steeds minder, vooroordelen lossen op en denken maakt plaats voor weten, liefde maakt plaats voor universele liefde en het zelfvertrouwen maakt plaats voor vertrouwen in het Licht. De meester is op weg naar hoger meesterschap en leert het spel in het al bewust te spelen. 

De bewustere meester zet bewust een masker op om in het al te kunnen functioneren. 
Hij doorziet zijn persoonlijke wil en begrijpt dat deze tijdelijk en dus illusionair is. Sommigen beginnen een praktijk en/of gaan cursussen geven.  

De Lichtwereld laat het al zijn, maar niet domweg. 

Zij die bewust bewuster worden, worden geholpen door sturing en inspiratie. Toevalligheden blijken niet meer toevallig plaats te vinden. Dit is nu de wet van de universele synchroniciteit geworden. Die wet laat dingen schijnbaar toevallig plaatsvinden, en de meester begrijpt het.

De nieuwe tijd is reeds aangebroken.


Kosmosofie houdt dus in dat we bewust leren onze complete persoonlijkheid te begrijpen. Dit doen we door de processen van het lager zelf te reflecteren. 

Onder het lager zelf wordt verstaan: de persoonlijke wil, ego en/of psyche, wat weer opgedeeld is in persoonlijk denken en voelen.

De mensen kunnen dit in de kosmosofie volledig leren begrijpen en accepteren. 

Dit leerproces hoort bij de evolutie van de mens om uiteindelijk uit de incarnatiecyclus te stappen en één te worden met het Goddelijke.

Deze symbiosering vindt hoe dan ook plaats; hier op aarde of aan de andere kant. 

Doch wat nu al kan, hoeft niet te wachten op een tijd die komen gaat. 


Het bewustzijn is het enige wat de ziel meeneemt als deze overgaat.
Wat in het al geleerd is, hoeft men aan onze zijde, niet meer te leren.
Alles wat in het al geleerd wordt dient de algehele evolutie.

Legenda   pagina terug   pagina verder